top of page

Projekt „Na prvý pohľad“

Nič nemusí byť také, ako sa na prvý pohľad môže zdať...

Stolová lampa „Svetlo nádeje“ od Lubka’s Pasta Art po „Cestovinovej dekoratívnej renovácii“ v podobe kvetov v črepníku

A táto lampa je toho príkladom. Za krásnou maskou sa totiž skrýva lampa s nejakými tými rôčkami za sebou, s takmer jasným osudom pred sebou. Ale nič nemusí dopadnúť tak, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať :-). 

Staršia stolová lampa, plastový kochlík z kvetinky z výpredaja, cestoviny a správny pohľad na vec. To sú veci, vďaka ktorým dostala táto lampa svoju novú podobizeň - rozkvitnutých kvetov v dekoračnom kochlíku.

Niekedy naozaj netreba veľa, aby sme vytvorili krásnu dekoráciu či vyriešili na prvý pohľad nevyriešiteľný problém. Za pomoci kreativity sa nepredstaviteľné stáva krásnou predstavou a nevyriešiteľné logickým hlavolamom. A tak z myšlienky „podporiť kreativitu kreativitou“ vzniká projekt „Na prvý pohľad“.

Aký je cieľ projektu?

Hlavným cieľom projektu „Na prvý pohľad“ je podporiť aktivity zamerané na rozvoj kreativity všetkých vekových kategórii, ktoré sa uskutočňujú v Centre rodiny, n. o., prostredníctvom predaja udržateľných výrobkov z cestovín.

 

Projekt „Na prvý pohľad“ má súčasne podporiť spoločnú iniciatívu s Centrom rodiny, n. o. a to zlepšiť prostredie, v ktorom žijeme (sociálne aj environmentálne) prostredníctvom predaja výrobkov, ktoré budú vyrobené výlučne zrenovovaním staršieho predmetu resp. znovu použitím  jeho jednotlivých častí prostredníctvom cestovín. Zakúpením takéhoto výrobku zákazník podporí nielen aktivity prispievajúce k rozvoju kreativity v komunitnom centre, ale aj k budovaniu lepšieho sociálneho prostredia ako takého a k zlepšeniu životného prostredia v našom okolí.

Prečo sme sa rozhodli podporiť kreativitu?

Kreativita pre nás znamená vidieť vo veciach to, čo iní možno nevidia. Je to ako pozerať sa na oblaky a vidieť v nich ovečku, pričom oblaky nemusia byť oblakmi, ale môžu predstavovať hudobný nástroj, maliarske plátno či situácie každodenného života.

Stolová lampa „Svetlo nádeje“ od Lubka’s Pasta Art v predstave fanúšika komixov

fanúšik komixov

Stolová lampa „Svetlo nádeje“ od Lubka’s Pasta Art z pohľadu romantickej duši

romantická duša

Stolová lampa „Svetlo nádeje“ od Lubka’s Pasta Art v predstave milovníka kriminálok

milovník kriminálok

Kreativita sa skrýva v každom z nás a neviaže sa iba na umenie a vedu. Je to schopnosť, vďaka ktorej deti môžu spoznávať, skúmať a pochopiť svet. Dospelým často pomáha pri riešení rôznych problémov a seniorom dodáva chuť do života. Kreativita spája rôznych a rozdielnych ľudí, prepája často rozdielne svety detí, dospelých či seniorov.  

 

Kreativita je jednoducho nekonečný zdroj radosti, energie, rozvoja a vedomostí.

Na čo budú použité vyzbierané finančné prostriedky?

Vyzbierané finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie, prevádzkovanie a podporu aktivít zameraných na rozvoj kreativity uskutočňovaných v Centre rodiny, n. o. ako napr. nákup rôznych farieb, lepidiel, ostatného kreatívneho sortimentu, čistiacich prostriedkov a pod.

Ako môžem podporiť projekt?

Projekt „Na prvý pohľad“ podporíte zakúpením vybraného výrobku v e-shope Lubka’s Pasta Art označeného ružovým pruhom s nápisom „Na prvý pohľad“. Celá suma z predaja takto označeného výrobku je oslobodená od provízneho systému Lubka’s Pasta Art a bude prevedená na účet Centra rodiny, n. o.

Centrum rodiny, n. o.

„Urob každý deň dobrý skutok a svet bude lepší.“

Logo Centrum rodiny

Centrum rodiny je nezisková organizácia, ktorá buduje komunitné centrum a ponúka priestor každému, komu nie je ľahostajná spoločnosť, ľudia v jeho okolí a prostredie v ktorom žije. Spája rôzne generácie a rôznych ľudí, dáva druhú šancu nepredajným potravinám a oblečeniu, ale aj ľuďom na okraji spoločnosti.

 

Centrum rodiny, n. o. realizuje široké spektrum projektov a aktivít, ktorých cieľom je viesť spoločnosť k lepšiemu zajtrajšku:

  • ponúka deťom možnosť k aktívnemu a zmysluplnému tráveniu voľného času

  • organizuje swapy (výmenné burzy oblečenia), upcyklácie (šitie z použitého oblečenia  napr. plátené tašky, vankúše, vrecká), zachraňuje nepredajné potraviny pred vyhodením (rozdaním núdznym, spracovaním napr. na džemy atď.)

  • začleňuje  znevýhodnených ľudí do spoločného komunitného života

  • organizuje rôzne medzigeneračné stretnutia tvorivého, športového a vzdelávacieho charakteru s cieľom prehlbovania vzťahov, vzájomného povzbudzovania sa a vymieňania si skúseností

  • zastrešuje aktivity pre mamičky s deťmi, seniorov, rôzne tvorivé a náučné aktivity, atď.

Všetky projekty, aktivity ako aj ďalšie informácie o Centre rodiny, n. o. nájdete na stránke www.centrumrodiny.sk alebo na ich facebookovej stránke.

Dúfame, že vás „Na prvý pohľad“ nielen na prvý pohľad zaujal, ale bude pre vás aj dobrou motiváciou k zapojeniu sa do tejto krásnej iniciatívy.

Ikona v ružovej farbe s kreslenými držiacimi sa rukami vytvárajúcimi tvar srdca
bottom of page