top of page

Reklamácia a vrátenie tovaru

V prípade reklamácie v súlade s našimi VOP najskôr vyplňte reklamačný protokol. V prípade vrátenia tovaru v súlade s našimi VOP najskôr vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy.

Vhodne zabaľte výrobok na vrátenie do kartónovej krabice. Krabica by mala byť o niečo väčšia ako výrobok. Priestor medzi výrobkom v krabici vyplňte novinami, natrhaným papierom alebo polystyrénom tak, aby sa pri preprave zabránilo pohybu a poškodeniu výrobku v krabici. Následne do krabice vložte vyplnený protokol/formulár a doklad o kúpe. Bez týchto dokumentov nie je možné výrobok reklamovať alebo vrátiť. Krabicu zavrite a všetky spoje a hrany prelepte pevnou lepiacou páskou. 

Balík odneste na ktorékoľvek podacie miesto Packety* a obsluhe nadiktujte náš jedinečný vratkový kód 91238641. Následne obsluha a spoločnosť Packeta urobia všetko potrebné, aby sa výrobok bezpečne vrátil naspäť k nám.

Po doručení vráteného výrobku Vás budeme bezodkladne kontaktovať a spresníme ďalšie kroky.

* Poznámka:

V prípade krajín Slovensko, Česká republika a Maďarsko môžete využiť ktorékoľvek podacie miesto spoločnosti Packeta.

V prípade Rakúska pošlite balík poštou na nasledovnú adresu: 

Zásilkovna, 91238641 - Lubka's Pasta Art,
Postfach 4, Heidenreichstein

V prípade Nemecka pošlite balík poštou na nasledovnú adresu:

Packeta.de, 91238641 - Lubka's Pasta Art, 
Schloßplatz 2, 086 48 Bad Brambach 

bottom of page