top of page

Serepetička „Pastaflorus Aphylla Multicolor“

Koláž 01a.jpg

„Pastaflorus Aphylla Multicolor“ (Cestovinovka pestrofarebná bezlistá) je rod doposiaľ 12 objavených druhov rastlín, ktoré zaraďujeme do čeľade astrovité. Na základe spoznania ich habitatu môžeme prehlásiť, že ide o viacročné epifické rastliny - rastliny, ktoré sa prichytávajú k drevenému podkladu, ku ktorému sa však nesprávajú paraziticky. Kvet je pomerne veľký, dosahuje priemer až 7,5 cm a je tvorený 5 okrúhlymi pestrofarebnými lupeňmi.

Rozmery

priemer 7,5 cm

Farba

rôzne farebné prevedenia

bottom of page